Kaip Apskaičiuoti Kubus?

Tūris yra matematinis dydis, kuris nusako, kiek erdvės užima tam tikras trimačio kūno plotas. Tūris matuojamas kubiniais vienetais, pvz., kubiniais metrais, kubiniais centimetrais ir kt. Tūris gali būti skaičiuojamas pagal kūno formą, todėl šiam veiksmui atlikti yra naudojamos skirtingos formulės.

Tūrio skaičiavimo formulės:

Tūrio skaičiavimas priklauso nuo to, kokios figūros tūrį norite apskaičiuoti. Kiekviena figūra turi savo tūrio apskaičiavimo formulę. Pateiksime kelių dažniausiai pasitaikančių figūrų tūrio skaičiavimo formules:

  • Stačiakampis gretasienis: Tūris = ilgis * plotis * aukštis. Formulė: V = abc, kur a – ilgis, b – plotis, c – aukštis.
  • Kubo tūris:  Tūris = ilgis * plotis * aukštis. Formulė: V = a³, kur a – tai kubo kraštinių (ilgis, plotis ir aukštis) ilgis.
  • Cilindro tūris: Tūris = π * spindulys² * aukštis. Formulė: V = πr²h, kur r – apskritimo spindulys (pusė skersmens), h – ritinio (cilindro) aukštis, o π – pastovus dydis, lygus 3,14.
  • Piramidės tūris: Tūris = (1/3) *pagrindo plotas * aukštis. Formulė: V = 1/3*Spagr*h, kur Spagr – pagrindo plotas, h – aukštinė.

Šios formulės padės apskaičiuoti tūrį atitinkamai figūrai. Svarbu atkreipti dėmesį į vienetus, kurie yra naudojami matavimams. Jei kraštinių ilgis yra išreikštas centimetrais, tūris bus išreikštas kubiniais centimetrais. Jei kraštinių ilgis yra išreikštas metrais, tūris bus išreikštas kubiniais metrais ir t.t.

Kaip apskaičiuoti medienos kubus:

Medienos kubų skaičiavimas yra svarbus, norint nustatyti, kiek medienos reikia tam tikram projektui. Norint apskaičiuoti medienos kubų skaičių, pirmiausia reikia išmatuoti medienos ilgį, plotį ir aukštį, išreiškiant matavimo vienetus metrais arba centimetrais. Tada, norint apskaičiuoti medienos kubo tūrį, reikia naudoti tokią formulę: Tūris = ilgis * plotis * aukštis.

Pavyzdžiui, jei turime medienos gabalą, kurio matmenys yra 2 metrai ilgio, 0,5 metrų pločio ir 0,3 metrų aukščio, medienos kubo tūris būtų: Tūris = 2 m * 0,5 m * 0,3 m = 0,3 m³. Taigi, jei turime 10 tokių pat medienos gabalų, šios medienos kubų skaičius būtų: Tūris = 10 * 0,3 m³ = 3 m³.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad pagal šią formulę galite suskaičiuoti medienos kubus tik tokiu atveju, jei medienos krūva yra taisyklingos stačiakampio formos figūra. Taigi, jei medienos krūva nėra taisyklingos stačiakampio formos, reikia skaičiuoti kubus pagal skirtingus figūrų tipus ir tuomet sudėti visus gautus atsakymus. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad mediena gali turėti įvairias defektų ir formos nesutapimų, kurie gali paveikti tūrio skaičiavimą. Tokiu atveju, atsakymas gali būti tik apytikslis.