Kaip Apskaičiuojamas Plotas? Ploto Formulės

Plotas yra matematinis dydis, kuris apibūdina paviršiaus dalį, užimamą tam tikroje plokštumoje. Plokštumos plotą galima apskaičiuoti naudojant atitinkamas matematines formules ir dydžius.

Ploto apskaičiavimas:

Paprastai plotas yra apskaičiuojamas dauginant dviejų kraštinių ilgius, kai turime keturkampę geometrinę figūrą. Tai gali būti, pvz., kvadratas, stačiakampis ar kitas formas. Norint apskaičiuoti trapecijos, apskritimo ar kito daugiakampio plotą, gali tekti apskaičiuoti ir kitas reikalingas reikšmes.

  • Kvadrato ir stačiakampio ploto apskaičiavimas:

Kvadrato ar stačiakampio plotą galima apskaičiuoti pagal formulę: Plotas = kraštinės ilgis x kraštinės ilgis. Pavyzdžiui, turime stačiakampį, kurio ilgis yra 6 metrai, o plotis yra 4 metrai. Tokiu atveju jo plotas bus: Plotas = 6m x 4m = 24 kvadratiniai metrai.

  • Trapecijos ploto apskaičiavimas:

Jeigu turime trapeciją, kurios viršutinė kraštinė yra a, apatinė kraštinė yra b, o aukštis yra h, plotą galime apskaičiuoti pagal formulę: Plotas = (a + b) x h / 2. Pavyzdžiui, jei turime trapeciją, kurios viršutinė kraštinė yra 8 metrai, apatinė kraštinė yra 6 metrai, o aukštis yra 5 metrai, tai jos plotas bus: Plotas = (8m + 6m) x 5m / 2 = 35 kvadratiniai metrai.

  • Trikampio ploto apskaičiavimas:

Trikampio plotas yra lygus pagrindo ilgiui padaugintam iš atkarpos ilgio, o tada padalintam iš dviejų. Ploto formulė būtų: Plotas = (a * b) / 2. Pavyzdžiui, jei turite trikampį, kurio pagrindo ilgis yra 6 metrai, o atkarpos ilgis yra 4 metrai, tai jo plotas bus: Plotas = (6 * 4) / 2 = 12 kvadratinių metrų.

  • Apskritimo ploto apskaičiavimas:

Jei turime apskritimą, kurio spindulys yra r, jo plotą galime apskaičiuoti pagal formulę: Plotas = π r². Čia π yra matematinė konstanta, apytiksliai lygi 3,14. Pavyzdžiui, jei turime apskritimą, kurio spindulys yra 5 metrai, tai jo plotas bus: Plotas = 3,14 x 5m² = 78,5 kvadratiniai metrai.

Kitaip negu apskritimo, daugiakampių plotą gali būti sudėtingiau apskaičiuoti, tačiau paprastai jie gali būti suskaidyti į trikampius arba kitas formas, kurių plotą galima apskaičiuoti naudojant jau žinomas formules, o tada juos sudedant. Rekomenduojama naudoti skaičiuotuvą arba kompiuterio programą, kad būtų išvengta klaidų apskaičiuojant ploto reikšmes.